Android valitaan yleensä hinnan takia, iOS taas käyttäjäkokemuksen

Miksi ihmiset vaihtavat eri käyttöjärjestelmään?

PCMag on suorittanut tutkimuksen, jossa selvitettiin, miksi ihmiset vaihtavat Android-käyttöjärjestelmästä iOS:n puolelle tai toisin päin. Tutkimukseen osallistui 2500 amerikkalaiskäyttäjää, jotka kertoivat omat syynsä käyttöjärjestelmän vaihdolle.

Selvisi, että suurimmat syyt käyttöjärjestelmän vaihtamiseen ovat kilpailukykyisempi hinta sekä parempi käyttökokemus. Tutkimukseen vastanneista 18 prosenttia oli vaihtanut Androidista iOS-järjestelmään ja 11 prosenttia taas tehnyt päinvastoin. Androidista iOS-järjestelmään vaihtaminen oli siis hieman yleisempää kuin päinvastainen toiminta. Kuitenkin jopa huikeat 71 prosenttia oli pysynyt uskollisena samalle järjestelmälle jo vuosia. Tämä osoittaa, että lojaalius on tältä osin älypuhelimen käyttäjien keskuudessa hyvin yleistä. Syynä tähän voi olla tiettyyn käyttöjärjestelmään tykästymisen lisäksi se, ettei käyttäjiä houkuta opetella uuden järjestelmän käyttöä.

iOS-järjestelmään vaihdetaan paremman käyttökokemuksen perässä

Androidista iOS-järjestelmään siirtyneistä jopa 47 prosenttia sanoi tehneensä vaihdoksen toiveissaan parempi käyttökokemus. Myös päinvastaisen vaihdoksen tehneistä 30 prosenttia ilmoitti vaihdon syyksi tämän saman. Hinta oli toki myös käyttäjien keskuudessa. Applen järjestelmän käyttäjistä jopa 29 prosenttia siirtyi Androidiin hintojen vuoksi. Ihme kyllä, 11 prosenttia ilmoitti siirtyneensä iPhoneen hinnoittelu mielessään. Tämä on sikäli erikoinen tulos, että iPhonet ovat tunnetusti muiden merkkien älypuhelimia huomattavasti kalliimpia.

Mikä on puhelimen ominaisuuksien vaikutus?

Puhelinten ominaisuuksien puolella syyt vaihtoon olivat aika samankaltaisia molemmilla osapuolilla. Joka neljäs vaihtoi iOS-järjestelmästä Androidiin paremman kameran ja muotokielen takia, kun taas Androidiin tästä syystä vaihtaneita oli vain 1 prosentti vähemmän. Paremman sovellustarjonnan vuoksi Androidin puoleen kääntyneitä oli 6 prosenttia vastanneista, kun taas samasta syystä iOS-järjestelmään siirtyneitä oli 4 prosenttia.

Johtopäätökset tutkimuksesta

Jos tästä tutkimuksesta tehdään jonkinlaisia johtopäätöksiä, niin ihmiset yleensä ilmeisesti valitsevat Applen puhelimet tai vaihtavat niihin paremman käyttäjäkokemuksen perässä. Android-käyttöjärjestelmällä toimivat puhelimet taas valitaan usein hinnan vuoksi. Tämä on toki melko itsestäänselvää ottaen huomioon sen, että Android-puhelimista löytyy huomattavasti enemmän edullisia vaihtoehtoja kuin Applen puhelimista. Toki esimerkiksi käyttäjäkokemuskin on mielipideasia, joten tästä ei voida päätellä, että iOS-käyttöjärjestelmällä toimivien puhelinten käyttäjäkokemus olisi yleisesti parempi. Tämä saattaa perustua ihmisten oletuksiin tai henkilökohtaisiin mieltymyksiin